Rezervujte si voľné izby

 ​ +43 2622 / 27042 

winrooms

ochrana dát

Nasledujúce vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje na používanie našej online ponuky www.winrooms.at (ďalej len „webová stránka“).

Ochrane údajov prikladáme veľký význam. Zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov prebieha v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov, najmä so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).

1 Zodpovedný
Za zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich osobných údajov v zmysle GDPR zodpovedá: Winrooms Betriebs GmbH
Wiener Strasse 115/1.1.B2
2700 Wiener Neustadt
datenschutz@winrooms.at
Ak chcete namietať proti zhromažďovaniu, spracúvaniu alebo používaniu vašich údajov z našej strany v súlade s týmito nariadeniami o ochrane údajov, či už ako celku, alebo pre jednotlivé opatrenia, môžete svoju námietku adresovať zodpovednej osobe.
Toto vyhlásenie o ochrane údajov si môžete kedykoľvek uložiť a vytlačiť.

2 Všeobecné účely spracovania
Osobné údaje používame na účely prevádzky webových stránok www.winrooms.at

3 Aké údaje používame a prečo
3.1 Hosting
Hostingové služby, ktoré používame, slúžia na poskytovanie nasledujúcich služieb: infraštruktúrne a platformové služby, výpočtová kapacita, úložný priestor a databázové služby, bezpečnostné služby a služby technickej údržby, ktoré využívame na účely prevádzkovania webovej stránky. Tu my alebo náš poskytovateľ hostingu postupujeme Údaje o inventári, kontaktné údaje, údaje o obsahu, zmluvné údaje, údaje o používaní, meta a komunikačné údaje od zákazníkov, zainteresovaných strán a návštevníkov tejto webovej stránky na základe našich oprávnených záujmov sprístupniť našu webovú stránku efektívne a bezpečne v súlade s GDPR

3.2 Prístupové údaje
Keď používate túto webovú stránku, zhromažďujeme o vás informácie. Automaticky zhromažďujeme informácie o vašom správaní pri používaní a interakcii s nami a registrujeme údaje o vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Zhromažďujeme, uchovávame a používame údaje o každom prístupe na našu webovú stránku (takzvané protokolové súbory servera). Prístupové údaje zahŕňajú:
- Názov a adresa URL obnoveného súboru
- Dátum a čas načítania
- množstvo prenesených dát
- Oznámenie o úspešnom získaní (kód odpovede HTTP)
- Typ prehliadača a verzia prehliadača
- Operačný systém
– adresa URL sprostredkovateľa (t. j. predtým navštívená stránka)
- Webové stránky, ku ktorým pristupuje systém používateľa prostredníctvom našej webovej stránky
- poskytovateľ internetových služieb používateľa
- IP adresa a žiadajúci poskytovateľ

Tieto logové údaje bez priradenia k Vašej osobe alebo iné profilovanie používame na štatistické vyhodnotenia za účelom prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie našej webovej stránky, ale aj na anonymné zaznamenávanie počtu návštevníkov našej webovej stránky (návštevnosti) a rozsahu a typu návštevnosti Používanie našej webovej stránky a služieb aj na účely fakturácie na meranie počtu kliknutí získaných od spolupracujúcich partnerov. Tieto informácie nám umožňujú poskytovať prispôsobený obsah založený na polohe a analyzovať návštevnosť, odstraňovať problémy a odstraňovať problémy a zlepšovať naše služby.
Toto je aj náš oprávnený záujem podľa GDPR.
Vyhradzujeme si právo následne skontrolovať údaje v protokole, ak existuje odôvodnené podozrenie na nezákonné použitie na základe konkrétnych indícií. IP adresy ukladáme do protokolových súborov na obmedzený čas, ak je to potrebné z bezpečnostných dôvodov alebo pre poskytnutie služby alebo vyúčtovanie služby, napr. B. ak využijete niektorú z našich ponúk. Po prerušení procesu objednávky alebo po prijatí platby vymažeme IP adresu, ak už nie je potrebná z bezpečnostných dôvodov. IP adresy ukladáme aj vtedy, ak máme konkrétne podozrenie na trestný čin v súvislosti s používaním našej webovej stránky. V rámci vášho účtu ukladáme aj dátum vašej poslednej návštevy (napr. pri registrácii, prihlásení, klikaní na odkazy atď.).

3.3 Súbory cookie
Na optimalizáciu našej webovej stránky používame takzvané súbory cookie relácie. Súbor cookie relácie je malý textový súbor, ktorý odošle príslušný server pri návšteve webovej stránky a dočasne sa uloží na váš pevný disk. Tento súbor ako taký obsahuje takzvané ID relácie, pomocou ktorého môžu byť k spoločnej relácii priradené rôzne požiadavky z vášho prehliadača. To umožňuje rozpoznať váš počítač, keď sa vrátite na našu webovú stránku. Tieto cookies sa vymažú po zatvorení prehliadača. Slúžia z. B. aby ste mohli využívať funkciu nákupného košíka na viacerých stránkach. V malej miere používame aj trvalé cookies (aj malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom zariadení), ktoré zostávajú vo vašom zariadení a umožňujú nám používať váš prehliadač nabudúce spoznať návštevu. Tieto súbory cookie sa ukladajú na váš pevný disk a po určitom čase sa automaticky vymažú. Ich životnosť je 1 mesiac až 10 rokov. To nám umožňuje prezentovať vám našu ponuku užívateľsky príjemnejším, efektívnejším a bezpečnejším spôsobom a napríklad vám na stránke zobrazovať informácie, ktoré sú špeciálne prispôsobené vašim záujmom. Náš oprávnený záujem o používanie cookies v súlade s GDPR má urobiť našu webovú stránku užívateľsky príjemnejšou, efektívnejšou a bezpečnejšou Súbory cookie ukladajú nasledujúce údaje a informácie:
- Prihlasovacie údaje
- Jazykové nastavenia
- zadané hľadané výrazy
- Informácie o počte návštev našej webovej stránky a využívaní jednotlivých funkcií na našej webovej stránke.
Keď je cookie aktivovaný, je mu pridelené identifikačné číslo a vaše osobné údaje nie sú priradené k tomuto identifikačnému číslu. Vaše meno, vaša IP adresa alebo podobné údaje, ktoré by vám umožnili priradiť súbor cookie, nebudú do súboru cookie umiestnené. Na základe technológie cookies dostávame iba pseudonymizované informácie, napríklad o tom, ktoré stránky nášho obchodu boli navštívené, ktoré produkty si prezerali atď.
Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli vopred informovaní o nastavení cookies a mohli sa v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, či vylúčite prijímanie cookies pre určité prípady alebo všeobecne, alebo že cookies úplne zamedzíte. To môže obmedziť funkčnosť webovej stránky.

3.4 Údaje na plnenie našich zmluvných záväzkov
Spracúvame osobné údaje, ktoré potrebujeme na splnenie našich zmluvných povinností, ako sú meno, adresa, e-mailová adresa, objednané produkty, fakturačné a platobné údaje. Zhromažďovanie týchto údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy.
Údaje budú vymazané po uplynutí záručných lehôt a zákonných lehôt uchovávania. Údaje spojené s používateľským účtom (pozri nižšie) budú vždy uchovávané, kým bude tento účet vedený.
Právnym základom spracúvania týchto údajov je GDPR, pretože tieto údaje sú potrebné na to, aby sme mohli plniť naše zmluvné povinnosti voči vám.

3.5 Užívateľský účet
Na našej webovej stránke si môžete vytvoriť užívateľský účet. Ak si to želáte, potrebujeme osobné údaje požadované pri prihlásení. Pri neskoršom prihlásení sa vyžaduje iba váš e-mail alebo používateľské meno a vami zvolené heslo.
Pre novú registráciu zhromažďujeme kmeňové údaje (napr. meno, adresa), komunikačné údaje (napr. e-mailová adresa) a platobné údaje (bankové údaje), ako aj prístupové údaje (používateľské meno a heslo). Aby sme zabezpečili vašu správnu registráciu a neoprávnené registrácie tretími stranami, dostanete po registrácii e-mailom aktivačný odkaz na aktiváciu vášho účtu. Až po úspešnej registrácii uchovávame vami odoslané údaje natrvalo v našom systéme.
Po vytvorení používateľského účtu nám ho môžete kedykoľvek vymazať bez toho, aby vám vznikli akékoľvek náklady okrem nákladov na prenos podľa základných taríf. Na to stačí správa v textovej forme na kontaktné údaje uvedené v bode 1 (napr. e-mail, fax, list). Potom vymažeme vaše uložené osobné údaje, pokiaľ ich stále nemusíme uchovávať na spracovanie objednávok alebo z dôvodu zákonných požiadaviek na uchovávanie.
Právnym základom spracovania týchto údajov je váš súhlas v súlade s GDPR.

3.6 Bulletiny
Pre registráciu na odber noviniek sú potrebné údaje požadované v registračnom procese. Registrácia na odber noviniek je prihlásená. Po registrácii dostanete na zadanú e-mailovú adresu správu so žiadosťou o potvrdenie registrácie ("double opt-in"). Je to potrebné, aby sa tretie strany nemohli zaregistrovať pomocou vašej e-mailovej adresy.
Svoj súhlas so zasielaním newslettera môžete kedykoľvek odvolať a tým sa odhlásiť z odberu newslettera.
Registračné údaje uchovávame dovtedy, kým sú potrebné na zasielanie newslettera. Záznam o registrácii a dodacej adrese uchovávame dovtedy, kým bol záujem preukázať pôvodne daný súhlas, zvyčajne ide o premlčacie lehoty pre občianskoprávne nároky, t.j. maximálne tri roky.
Právnym základom zasielania newslettera je váš súhlas v súlade s čl. GDPR. Právnym základom prihlásenia registrácie je náš oprávnený záujem preukázať, že odoslanie bolo uskutočnené s vaším súhlasom.
Registráciu môžete kedykoľvek zrušiť bez toho, aby vám vznikli akékoľvek náklady okrem nákladov na prenos podľa základných taríf. Na to stačí správa v textovej forme na kontaktné údaje uvedené v bode 1 (napr. e-mail, fax, list). V každom newsletteri samozrejme nájdete aj odkaz na odhlásenie.

3.7 Odporúčania produktov
Nezávisle od newslettera vám budeme pravidelne e-mailom posielať odporúčania na produkty. Týmto spôsobom vám poskytujeme informácie o produktoch z nášho sortimentu, ktoré by vás mohli zaujímať na základe vašich nedávnych nákupov tovaru alebo služieb u nás. Prísne dodržiavame zákonné požiadavky. Proti tomu môžete kedykoľvek namietať bez toho, aby vám vznikli iné náklady, ako sú náklady na prenos podľa základných taríf. Na to stačí správa v textovej forme na kontaktné údaje uvedené v bode 1 (napr. e-mail, fax, list). V každom e-maile nájdete samozrejme aj odkaz na odhlásenie, ktorého právnym základom je zákonné povolenie podľa DSGVO.

3.8 E-mailový kontakt
Ak nás kontaktujete (napríklad prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu), spracovávame vaše údaje na spracovanie žiadosti a v prípade, že sa vyskytnú následné otázky.
Ak sa údaje spracúvajú na vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré sa vykonávajú na vašu žiadosť, alebo ak ste našim zákazníkom, na plnenie zmluvy, právnym základom tohto spracúvania údajov je DSGVO.
Ostatné osobné údaje spracúvame len vtedy, ak s tým súhlasíte alebo ak máme oprávnený záujem na spracúvaní vašich údajov. Oprávnený záujem spočíva napr. B. odpoveď na váš e-mail.

4 Google Analytics
Používame Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o používaní tejto webovej stránky návštevníkmi stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.
Toto je aj náš oprávnený záujem podľa GDPR.
Spoločnosť Google sa podriadila dohode Privacy Shield uzavretej medzi Európskou úniou a USA a bola certifikovaná. V dôsledku toho sa spoločnosť Google zaväzuje dodržiavať normy a predpisy európskeho práva na ochranu údajov. Ďalšie informácie nájdete v položke prepojenej nižšie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Na tejto webovej stránke sme aktivovali anonymizáciu IP adresy (anonymizovaťIp). V dôsledku toho však bude vaša IP adresa spoločnosťou Google vopred skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. V našom mene spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu.
IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; Chceli by sme vás však upozorniť, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
Môžete tiež zabrániť prenosu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom, a inštaláciou : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.Ako alternatívu k doplnku prehliadača alebo v prehliadačoch na mobilných zariadeniach môžete kliknutím na nasledujúci odkaz nastaviť súbor cookie na zrušenie, ktorý zabráni budúcej detekcii službou Google Analytics na tejto webovej lokalite (tento súbor cookie na zrušenie funguje iba v tomto prehliadač a iba pre túto doménu. Ak vymažete súbory cookie vo svojom prehliadači, musíte znova kliknúť na tento odkaz: [Zakázať službu Google Analytics]

5 doba skladovania
Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je potrebné na splnenie sledovaných účelov.
V niektorých prípadoch zákonodarca počíta s uchovávaním osobných údajov, napríklad v daňovom alebo obchodnom práve. V týchto prípadoch budú údaje u nás uložené iba na tieto zákonné účely, nebudú však spracované iným spôsobom a po uplynutí zákonnej doby uchovávania budú vymazané.

6 Vaše práva ako dotknutej osoby
Podľa platných zákonov máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi rôzne práva. Ak chcete uplatniť tieto práva, pošlite svoju žiadosť e-mailom alebo poštou na adresu uvedenú v časti 1, pričom sa jasne identifikujte.
Nižšie nájdete prehľad vašich práv.

6.1 Právo na potvrdenie a informácie
Máte právo na jasné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.
Podrobne:
Máte právo od nás kedykoľvek získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. V takom prípade máte právo požadovať od nás bezplatné informácie o osobných údajoch, ktoré sú o vás uložené, spolu s kópiou týchto údajov. Okrem toho existuje právo na nasledujúce informácie:
1. účely spracovania;
2. kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;
3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;
4. ak je to možné, plánovanú dobu, počas ktorej sa budú osobné údaje uchovávať, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tejto doby;
5. existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo na obmedzenie spracovania zo strany zodpovednej osoby alebo práva namietať proti tomuto spracovaniu;
6. existencia práva odvolať sa na dozorný orgán;
7. ak sa osobné údaje nezískavajú od vás, všetky dostupné informácie o pôvode údajov;
8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s GDPR a – aspoň v týchto prípadoch – zmysluplné informácie o logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracovania pre vás.
Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaný o príslušných zárukách podľa článku 46 GDPR v súvislosti s prenosom.

6.2 Právo na opravu
Máte právo nás požiadať o opravu a v prípade potreby doplnenie vašich osobných údajov.
Podrobne:
Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

6.3 Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“) V mnohých prípadoch sme povinní vymazať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.
Podrobne:
Podľa GDPR máte právo požadovať, aby sme bezodkladne vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, pričom sme povinní osobné údaje bezodkladne vymazať, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.
2. Odvolávate svoj súhlas, na ktorom bolo založené spracovanie podľa GDPR a neexistuje iný právny základ pre spracovanie.
3. Namietate proti spracovaniu v súlade s GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracovanie, alebo namietate proti spracovaniu v súlade s GDPR.
4. Osobné údaje boli spracované nezákonne.
5. Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo členského štátu, ktorým podliehame.
6. Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými v súlade s GDPR.

Ak sme osobné údaje zverejnili a máme povinnosť ich vymazať v súlade s GDPR, prijmeme primerané opatrenia vrátane technických opatrení s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na implementáciu, aby sme informovali osoby zodpovedné za spracúvanie údajov, ktoré spracúvať osobné údaje, o ktoré ste ich požiadali, aby vymazali akýkoľvek odkaz na tieto osobné údaje alebo ich kópie či repliky.

6.4 Právo na obmedzenie spracovania
Vo viacerých prípadoch máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.
Podrobne:
Máte právo nás požiadať o obmedzenie spracovania, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
1. popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu umožňujúcu nám overiť správnosť osobných údajov,
2. spracovanie je protizákonné a vy ste odmietli vymazanie osobných údajov a namiesto toho ste požiadali o obmedzenie použitia osobných údajov;
3. osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale potrebujete ich vy na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, alebo
4. Namietate proti spracovaniu podľa Článok 21 1 GDPR, pokiaľ ešte nebolo zistené, či oprávnené dôvody našej spoločnosti prevažujú nad vašimi.

6.5 Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnej forme, na ich prenos alebo na to, aby sme ich preniesli.
Podrobne:
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje inej zodpovednej osobe bez toho, aby sme tomu bránili, za predpokladu, že
1. spracovanie je založené na súhlase v súlade s GDPR a
2. spracúvanie sa vykonáva automatizovanými postupmi Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov v súlade s odsekom 1 máte právo na to, aby sme osobné údaje odovzdali priamo inej zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky možné.

6.6 Právo namietať
Máte právo namietať proti zákonnému spracúvaniu vašich osobných údajov z našej strany, ak je toto založené na vašej konkrétnej situácii a naše záujmy na spracúvaní neprevažujú.
Podrobne:
Máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré je založené na GDPR; to platí aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení. Osobné údaje už nespracúvame, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
Ak osobné údaje spracúvame za účelom prevádzkovania priamej reklamy, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou.
Máte právo z dôvodov vyplývajúcich z Vašej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s GDPR, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy na verejnosti. záujem.

6.7 Automatizované rozhodnutia vrátane profilovania
Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky alebo sa vás podobne významne dotýka.
Automatizované rozhodovanie na základe zhromaždených osobných údajov neprebieha.

6.8 Právo na odvolanie súhlasu podľa zákona o ochrane údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať.

6.9 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte, v ktorom žijete, pracujete alebo kde došlo k údajnému porušeniu, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je nezákonné.

7 Bezpečnosť údajov
Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zaistili bezpečnosť vašich údajov v rámci platných zákonov o ochrane údajov a technických možností.
Vaše osobné údaje budú s nami prenášané šifrovane. Platí to pre vaše objednávky a tiež pre prihlásenie zákazníka. Používame kódovací systém SSL (Secure Socket Layer), ale chceli by sme upozorniť, že prenos dát cez internet (napr. pri komunikácii e-mailom) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.
Pre zabezpečenie vašich údajov dodržiavame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR, ktoré neustále prispôsobujeme aktuálnemu stavu techniky.
Taktiež nezaručujeme, že naša ponuka bude dostupná v určitých časoch; Poruchy, prerušenia alebo poruchy sa nedajú vylúčiť. Servery, ktoré používame, sú pravidelne a starostlivo zálohované.

8 Prenos údajov tretím stranám, žiadny prenos údajov do krajín mimo EÚ
Vaše osobné údaje v zásade používame iba v rámci našej spoločnosti.
Ak a v rozsahu, v akom na plnenie zmlúv zapojíme tretie strany (napríklad poskytovateľov logistických služieb), dostávajú osobné údaje len v rozsahu, v akom je prenos nevyhnutný pre príslušnú službu.
V prípade, že určité časti spracovania údajov vykonávame externe (ďalej len „spracovanie objednávky“), zmluvne zaväzujeme spracovateľov, aby osobné údaje používali len v súlade s požiadavkami zákonov na ochranu údajov a aby zabezpečili ochranu práv dotknutej osoby.
Prenos údajov orgánom alebo osobám mimo EÚ mimo prípadu uvedeného v tomto vyhlásení v časti 4 sa neuskutočňuje a ani sa neplánuje.
9 Úradník pre ochranu údajov
Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany údajov, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov:datenschutz@winrooms.at

sk_SK