Zarezerwuj dostępne pokoje

 +43 2622 / 27042 

odcisk

Operator adresu internetowego www.winrooms.at

Firma i adres:
Winrooms Betriebs GmbH
Wiener Strasse 115 / 1.1.B2
2700 Wiener Neustadt
Austria
Telefon: +43 2622 - 27042
E-mail: rezerwacja@winrooms.at
Numer rejestracyjny firmy: FN408715b
Sąd rejestrowy handlowy: Sąd Rejonowy w Wiener Neustadt
Przynależność do izby: Izba Handlowa Dolnej Austrii
NIP: ATU68482135

Prawa autorskie i wyłączenie odpowiedzialności
Operator tej strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec operatora z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, o ile nie istnieje dająca się udowodnić wina umyślnego lub rażącego niedbalstwa natury ze strony operatora. Wszystkie oferty są niewiążące. Operator wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części lub całej oferty lub do czasowego lub stałego zaprzestania publikacji bez uprzedniego powiadomienia.

Referencje i linki
Odnośniki i linki W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do celów referencyjnych („linki”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności operatora, operator ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy jest świadomy treści i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione to, aby zapobiec użyciu w przypadku nielegalnego użycia zapobiec zawartości. Wyłączną odpowiedzialność za treści, które wykraczają poza ten zakres, aw szczególności za szkody wynikające z korzystania lub niekorzystania z takich informacji, ponosi wyłącznie dostawca tych stron, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków. To ograniczenie dotyczy również obcych wpisów w księdze gości, forum dyskusyjnym, liście mailingowej i katalogu linków (indeks internetowy).

Prawo autorskie
Operator dokłada wszelkich starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do grafik, filmów, gier online, wygaszaczy ekranu, dźwięków i tekstów, wykorzystywać samodzielnie stworzone grafiki, dźwięki i teksty lub korzystać z nielicencjonowanych grafik, dźwięków i tekstów. Jeśli jednak na odpowiednich stronach znajduje się nieoznakowana grafika, dźwięk lub tekst, który jest chroniony prawami autorskimi osób trzecich, autor nie mógł ustalić praw autorskich. W przypadku takiego nieumyślnego naruszenia praw autorskich, operator po zgłoszeniu usunie dany obiekt z jego publikacji lub oznaczy go odpowiednimi prawami autorskimi. Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego operatora należą wyłącznie do operatora. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dźwięków lub tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody operatora.

Biuletyn
Rejestrując się, zezwalasz operatorowi na wysyłanie informacji o produktach, loterii, próbek produktów, kuponów i informacji itp. w regularnych odstępach czasu na podany adres e-mail. Wszystkie informacje będą traktowane jako poufne zgodnie z austriackimi przepisami o ochronie danych.

Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, przestały lub nie w pełni odpowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona.

pl_PLPolish