Κάντε κράτηση διαθέσιμων δωματίων

 ​ +43 2622 / 27042 

αποτύπωμα

Διαχειριστής της διαδικτυακής διεύθυνσης www.winrooms.at

Εταιρεία και διεύθυνση:
Winrooms Betriebs GmbH
Wiener Strasse 115 / 1.1.B2
2700 Wiener Neustadt
Αυστρία
Τηλέφωνο: +43 2622 - 27042
Email: booking@winrooms.at
Αριθμός μητρώου εταιρείας: FN408715b
Δικαστήριο εμπορικού μητρώου: Περιφερειακό δικαστήριο Wiener Neustadt
Επιμελητήριο υπαγωγής: Εμπορικό Επιμελητήριο της Κάτω Αυστρίας
ΑΦΜ: ATU68482135

Πνευματικά δικαιώματα και Αποποίηση ευθυνών
Ο χειριστής αυτού του ιστότοπου δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι αξιώσεις ευθύνης κατά του χειριστή σχετικά με υλική ή άυλη ζημία που προκαλείται από τη χρήση ή τη μη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών ή από τη χρήση λανθασμένων ή ελλιπών πληροφοριών αποκλείονται κατ' αρχήν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αποδεδειγμένο υπαιτιότητα εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας φύση από την πλευρά του χειριστή . Όλες οι προσφορές είναι μη δεσμευτικές. Ο χειριστής διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αλλάξει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει μέρη ή ολόκληρη την προσφορά ή να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη δημοσίευση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Παραπομπές και σύνδεσμοι
Αναφορές και σύνδεσμοι Εάν γίνεται άμεση ή έμμεση αναφορά σε στόχους αναφοράς ("δεσμούς") που βρίσκονται εκτός του πεδίου ευθύνης του φορέα εκμετάλλευσης, ο φορέας είναι υπεύθυνος μόνο εάν γνωρίζει το περιεχόμενο και θα ήταν τεχνικά δυνατό και εύλογο για για να αποτρέψετε τη χρήση σε περίπτωση παράνομης χρήσης αποτρέψτε το περιεχόμενο. Ο πάροχος αυτών των σελίδων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για περιεχόμενο που υπερβαίνει αυτό και ειδικότερα για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση τέτοιων πληροφοριών, όχι το πρόσωπο που απλώς αναφέρεται στην αντίστοιχη δημοσίευση μέσω συνδέσμων. Αυτός ο περιορισμός ισχύει επίσης για καταχωρήσεις αλλοδαπών στο βιβλίο επισκεπτών, στο φόρουμ συζητήσεων, στη λίστα αλληλογραφίας και στον κατάλογο συνδέσμων (ευρετήριο ιστού).

πνευματική ιδιοκτησία
Ο χειριστής προσπαθεί να τηρεί τα πνευματικά δικαιώματα των γραφικών, βίντεο, διαδικτυακών παιχνιδιών, προφύλαξης οθόνης, ήχων και κειμένων που χρησιμοποιούνται σε όλες τις εκδόσεις, να χρησιμοποιεί γραφικά, ήχους και κείμενα που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ή να χρησιμοποιεί γραφικά, ήχους και κείμενα χωρίς άδεια. Ωστόσο, εάν υπάρχει γραφικό, ήχος ή κείμενο χωρίς επισήμανση στις αντίστοιχες σελίδες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα τρίτων, τα πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούν να καθοριστούν από τον συγγραφέα. Σε περίπτωση τέτοιας ακούσιας παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων, ο χειριστής θα αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο από τη δημοσίευσή του μετά από ειδοποίηση ή θα το αναγνωρίσει με τα κατάλληλα πνευματικά δικαιώματα. Τα πνευματικά δικαιώματα για δημοσιευμένα αντικείμενα που δημιουργούνται από τον ίδιο τον χειριστή παραμένουν αποκλειστικά στον χειριστή. Η αναπαραγωγή ή η χρήση τέτοιων γραφικών, ήχων ή κειμένων σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του χειριστή.

Ενημερωτικό δελτίο
Με την εγγραφή σας επιτρέπετε στον χειριστή να στέλνει πληροφορίες προϊόντος, κληρώσεις, δείγματα προϊόντων, κουπόνια και πληροφορίες κ.λπ. σε τακτά χρονικά διαστήματα στην καθορισμένη διεύθυνση email. Όλες οι πληροφορίες θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Νομική εγκυρότητα αυτής της αποποίησης ευθύνης
Εάν μέρη ή μεμονωμένες διατυπώσεις αυτού του κειμένου δεν ανταποκρίνονται πλέον ή δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην ισχύουσα νομική κατάσταση, τα υπόλοιπα μέρη του εγγράφου παραμένουν ανεπηρέαστα ως προς το περιεχόμενο και την εγκυρότητά τους.

el